Maria Bergbäck

Maria svartvitt

I processer jag leder får människor och grupper möjlighet att komma åt sitt eget uttryck, sina idéer och sin kraft. Då ges rum till nya typer av möten och dialoger både med sig själv och med varandra. Här finner vi de enklaste lösningarna bortom det vi kanske väntat oss. Jag kallar det att hålla rum. Ett rum, en miljö som låter det nya växer fram.

Jag verkade i många år inom IT både som konsult och anställd i stora organisationer. Idag är mitt fokus det lokala, att utveckla samhället där jag bor och verkar. Jag driver projekt, faciliterar storgrupper och kan vara den felande länken som gör mötet ännu mer kreativt, innovativt och nyskapande. Jag är med i nyskapande projekt som verkar för en öppnare dialog, att mötas med respekt och lyssna hela vägen fram.

Ett Steg blev namnet på min firma. Det handlar om förankring i sig själv och en ny rörelse framåt.

I botten har jag en systemvetarutbildning och sedan vidareutbildat mig till organisationskonsult och berättare. Som systemvetare och IT-konsult såg jag många gånger hur brist på förmåga att möta människor där de är satt käppar i hjulen för förändringsprojekt. De logiska och rationella angreppssätten räcker inte för att skapa bestående och förankrad förändring. Det ledde mig till en längtan att få flera verktyg och fann storytelling och psykosyntes. Jag blev organisationskonsult i psykosyntes, utbildad på HumaNova, och var under flera år en av stöttepelarna för den framväxande läkande berättarrörelsen i Sverige. Jag har medverkat i flera pionjärprojekt som syftat till att stärka samverkan och dialog mellan människor i olika funktioner och befattningar.

Maria Österlen högupplöstVidden av verksamheter jag verkat i är stor. Under flera år arbetade jag inom Försäkringskassan och fick då god inblick i myndighetens styrsystem. Jag har haft roller inom organisationer och kommit in som konsult, varit i stor och liten verksamhet, privat och offentlig. Och varit engagerad i skolföreningar, företagarförening och idag lägger jag stort fokus på omställningsrörelsen. Vi står inför nya utmaningar idag och behöver gå samman på lokal nivå för att finna det enkla och nära.

När jag mötte Teori U var det som att alla delar jag hade med mig fick ett ramverk. Jag har varit medskapande till att sprida Teori U i Sverige och deltagit i flera internationella konferenser, samt utbildat mig i Danmark till U-facilitator.

Kontakt: maria@ettsteg.se och 0734 353071 (+46734353071)

 

 

Kommentarer inaktiverade.